Sinds 1952 beleefden meer dan 60 miljoen mensen een fijne dag in Madurodam
Sinds 1952 schonk Madurodam ruim 32 miljoen euro aan goede doelen
Madurodam vertelt de grote verhalen van Nederland

De 8 Grootste Vragen over Madurodam

1.    Waarom moet Madurodam per se uitbreiden?

Om succesvol te blijven moet Madurodam blijven innoveren en investeren. Het is een ijzeren wet van de dagrecreatiemarkt dat innovaties zorgen voor pieken in een zogenaamde ‘zaagtandcyclus’: wie niet vernieuwt wordt vergeten. De grote vernieuwing van het park in 2012 zorgde voor 36% groei in bezoekers en de hoogste omzet in 60-jaar historie. Maar Madurodam raakt inmiddels letterlijk aan de grenzen van het huidige park. Om te kunnen blijven innoveren, heeft Madurodam ruimte nodig. Met de noodzakelijke fysieke ruimte voor het verbreden en verdiepen van het aanbod creëert Madurodam flexibiliteit die haar in staat stelt in de komende decennia veelvuldig te blijven innoveren. Madurodam streeft ernaar de toevoegingen te realiseren in deels overdekte, groene paviljoens. Daarmee wordt een bezoek minder afhankelijk van het weer, waardoor het vaker leuk is om een dagje naar Madurodam te gaan. Ook zullen bezoekers langer in het park verblijven en daardoor ook meer besteden in de horeca van het park.

2.    Klopt het dat Madurodam ‘drie voetbalvelden’ aan bos wil kappen?

Nee dat klopt niet. Voor een duurzame toekomst heeft Madurodam meer ruimte nodig dan in het huidige park beschikbaar is. In de afgelopen anderhalf jaar heeft Madurodam samen met een groep vertegenwoordigers van buurt-, wijk- en natuurorganisaties gewerkt aan een ontwikkelingsperspectief: een kader waarbinnen Madurodam zich kan blijven ontwikkelen. In overleg met deze zogenaamde Klankbordgroep is vlak voor de zomer een kader gevonden waarbij Madurodam een flink deel van de noodzakelijke uitbreiding bereikt op het eigen bestaande terrein, langs de randen en op het voorplein. Maar daarbij was ook een uitbreiding in het bos noodzakelijk. Na twee informatiebijeenkomsten over dit ontwikkelperspectief is Madurodam benaderd om nog eens na te denken over een compactere oplossing waarbij het programma van eisen wel te realiseren zou zijn, maar de ingreep in het bos tot een minimum beperkt zou blijven. Dit nieuwe perspectief volgt een bestaand paadje in het bos, het zogenaamde olifantenpad. Nader overleg hierover heeft geleid tot een kader waarbij Madurodam haar wens om in het park een grotere ‘parkbeleving’ te creëren opgeeft en waarbij de geplande paviljoens gebouwd worden als een fysieke afscheiding langs het bos. Daardoor kan bos worden gespaard (ruimtebeslag kan terug van 1,6 hectare naar 0,7 ha wat gelijk staat aan ongeveer één voetbalveld). Bovendien zal de uitbreiding –zowel feitelijk als juridisch- zo gerealiseerd worden dat toekomstige uitbreidingen in het bos onmogelijk worden. De scheiding tussen de stilte van het bos en de levendigheid van Madurodam wordt hiermee zelfs groter. Ook is de afstand van de geplande paviljoens in het bos tot de Haringkade veel groter geworden.

3.    Hoe ziet de compactere oplossing er uit?

In deze compactere oplossing ligt de nadruk vooral op een goede balans tussen de kwaliteiten van het bos en de belangen van Madurodam en van omwonenden. Madurodam zoekt naar een duurzame toekomst. Dat vraagt om ruimte, maar ook om een nog betere natuurlijke inbedding in dit prachtige deel van Scheveningen. De uitbreiding in het bos blijft tot een minimum beperkt en volgt een bestaand pad in het bos. Door de bebouwing langs of binnen deze grens te plaatsen en af te werken met een zogenaamde ecowal en de daken van de paviljoens te vergroenen met in de natuurlijke omgeving passende vegetatie ontstaat een veel hoogwaardiger afscheiding tussen het bos waar het stil en donker kan blijven en Madurodam. Aan de zijde van de Haringkade wordt de afscheiding langs het fietspad verder vergroend. De personeelsparkeerplaats verdwijnt en wordt betrokken in de vernieuwing van het park. Ook de bestaande werf voor het parkonderhoud verdwijnt en wordt vervangen door een esthetisch beter ingepaste werf met groen op het dak. De bebouwing in het bos wordt ten opzichte van het eerder gepresenteerde ontwikkelingsperspectief veel verder weg van het bewoonde gebied gerealiseerd en zal de zichtlijnen voor omwonenden niet verstoren. Aan de zijde van de Verhuell-weg verandert niets. De natuurlijke beleving van bos, park en waterpartij blijft gehandhaafd. Langs de Teldersweg wordt Madurodam beter aan het oog onttrokken. Het valleitje dat hier ligt wordt gespaard. Op het George Maduroplein realiseert Madurodam ook een deel van de uitbreiding door de kassa’s vanuit het entreegebouw naar buiten te verplaatsen. Hierdoor kan het entreegebouw beter worden ingedeeld en efficiënter worden gebruikt voor educatieve en commerciële functies. Het voorplein wordt vergroend en de looproute vanaf de parkeerplaats wordt verlegd (de zebra’s onder het viaduct verdwijnen). Bussen kunnen voortaan niet meer parkeren op het voorplein.

4.    Voldoet dit ontwikkelperspectief aan de randvoorwaarden die de gemeente heeft gesteld?

Dit nieuwe ontwikkelperspectief van Madurodam wordt door de gemeente vertaald in een zogenaamd Plan Uitwerkingskader (PUK). Het College van B&W zal een uitspraak moeten doen of het ontwikkelingsperspectief voldoet aan de randvoorwaarden. Omdat het ontwikkelingsperspectief uit juni voldeed en het nieuwe kader nog compacter is, zou dit zo moeten zijn.

  • Met deze oplossing blijven de Scheveningse Bosjes op 0,7 ha na geheel publiek toegankelijk en door de groene afscheiding tussen het bos en Madurodam en inheemse vegetatie op het dak kan de ecologische waarde van het bos en daarmee de kwaliteit gelijk blijven.
  • Madurodam zal zich houden aan alle voor groencompensatie geldende wet- en regelgeving. Dat betekent dat de gemeente zal bepalen waar aaneengesloten groen gaat worden gerealiseerd. Op eigen locatie zal Madurodam meer groen toevoegen, omdat we er van overtuigd zijn dat dit de parkbeleving verhoogt. Maar dit geldt niet als compensatie in wettelijke zin. Ook het voorplein en de randen van het park worden veel groener dan nu.
  • De parkeer- en overige voorzieningen die Madurodam eind vorige eeuw heeft gebouwd zijn berekend op 1 miljoen+ bezoekers (en die zijn er in het verleden ook geweest). In 2012 trok Madurodam 740.000 bezoekers. Deze aantallen zorgen niet voor knelpunten in logistiek en verkeer. Bussen zullen na de uitbreiding niet meer op het voorplein kunnen parkeren
  • Madurodam werkt al ruim anderhalf jaar intensief samen met een klankbordgroep om een kader te ontwikkelen dat op een zo groot mogelijk draagvlak bij omwonenden en belanghebbenden kan rekenen. Deze compacte oplossing is het tastbare resultaat van dit overleg.

5.    Hoe garandeert Madurodam dat er over 10 jaar niet opnieuw een stuk wordt gevraagd?

Madurodam wil een toekomstbestendige uitbreiding realiseren. Zodat voor de komende decennia voldoende ruimte beschikbaar is voor innovatie en vernieuwing en door de gefaseerde ontwikkeling en realisatie van nieuwe ‘Grote verhalen’ in paviljoens creëert Madurodam ook de flexibiliteit om verhalen te vervangen of te vernieuwen. Met de te realiseren uitbreiding binnen dit compactere kader kan Madurodam dus zeker 15 tot 20 jaar uit de voeten. Eventuele uitbreiding na dit moment wordt niet voorzien, maar zal en kan niet plaatsvinden in het bos, omdat hier dan een fysieke grens is opgeworpen door de gebouwde paviljoens langs de ecowal. Madurodam is bereid om met de Gemeenten Den Haag en ten behoeve van de organisaties van betrokkenen vast te leggen dat geen verdere uitbreiding zal plaatsvinden in het bos rondom Madurodam.

6.    Hoe kunnen we garanderen dat Madurodam zich aan de gemaakte afspraken houdt?

Madurodam is bereid om een Convenant “Geen Verdere Uitbreiding” te sluiten met de gemeente Den Haag en de wijk- en bewonersorganisaties en natuurorganisaties. Ook is Madurodam bereid om afspraken vast te leggen over het beheer van het groen op de daken van de te realiseren paviljoens.

7.    Is verhuizing van Madurodam geen betere oplossing?

Madurodam is 65 jaar geleden geboren en vervolgens getogen en geworteld op Scheveningen. Madurodam is er van overtuigd dat een duurzame toekomst van het educatieve attractiepark in dit deel van Den Haag mogelijk is. Als blijkt dat de gemeente Den Haag concludeert dat die toekomst er niet is, dan zal Madurodam gedwongen zijn om alternatieven te onderzoeken. Verhuizing naar een andere stad wordt dan een optie. Daarvoor zijn ook berekeningen gemaakt. Maar Madurodam gaat voor een duurzame toekomst op de huidige locatie.

8.    Wat draagt Madurodam bij aan Den Haag?

Elk jaar bezoeken gemiddeld 600.000 à 700.000 bezoekers Madurodam. 40% van deze bezoekers is afkomstig uit het buitenland. Daarmee is Madurodam de grootste toeristische attractie van Den Haag. Bijna elke Nederlander kent Madurodam. Maar slechts weinig mensen weten dat Madurodam sinds haar oprichting in 1952 een educatieve functie en een charitatieve doelstelling heeft. Opgericht ter nagedachtenis aan oorlogs- en verzetsheld George Maduro, is Madurodam al 65 jaar actief als fondsenwerver voor goede kinderdoelen die aansluiten bij het park Madurodam waar kinderen spelenderwijs ontdekken, leren en plezier beleven. Inmiddels heeft Madurodam sinds de oprichting bijna € 32 miljoen geschonken aan kinderdoelen. In de periode 2011-2016 doneerde Madurodam € 1,5 miljoen aan projecten voor kinderen in de regio Haaglanden. Sinds de strategische en inhoudelijke vernieuwing kiest Madurodam voor ondersteuning van doelen die aansluiten bij de filosofie van Madurodam. Het ‘rendement’ van investeringen in kinderen zien we de komende decennia terug in park in de vorm van nieuwe Nederlandse Hoogtepunten en Helden. Daarmee is Madurodam een maatschappelijke onderneming in het hart van de Haagse samenleving.

Madurodam is een werkgever die momenteel werkgelegenheid biedt aan ruim 180 mensen. Een uitbreiding van het park betekent ook een uitbreiding van de werkgelegenheid. De prognose is dat de werkgelegenheid als gevolg van de ontwikkeling van Madurodam in eerste instantie toeneemt naar circa 300 medewerkers en over een periode van 10 jaar uiteindelijk stabiliseert op iets meer dan 250.

Uit een economische impactstudie van BDO blijkt dat in de huidige situatie de toegevoegde waarde van Madurodam aan de stedelijke economie €27 miljoen bedraagt. Na de uitbreiding van Madurodam zal de toegevoegde waarde aan de economie naar verwachting € 35 miljoen bedragen. 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.